Odpowiedzialni

Odpowiedzialni we wspólnocie:

 

* opiekun duchowy – ks. Marcin Kozyra SDB

* lider wspólnoty –

* animacja muzyczna –  Karol Nowicki

* diakonia miłosierdzia (wolontariat) – Joanna Holdenmajer

* diakonia „Dzieci Nazaretu” – Magdalena Kwiecień

* prowadzący stronę – Artur Wolniaczyk